Onze inkomstenbron is het inzamelen van oud papier.

Onze oud-papiercontainer staat op de parkeer plaats van de Hubenhof en is van maandag t/m zaterdag geopend. We zijn heel blij met uw oud papier, maar...
Wij vragen u, vanwege het grote aanbod op de zaterdag, als het voor u mogelijk is het papier op een andere dag te brengen.
We hebben wel een verzoek bij de gemeente ingediend voor een tweede container maar dat wil vooralsnog niet erg lukken. Natuurlijk zoeken we naar een andere oplossing maar dat is minder eenvoudig als sommige denken.

Vriendelijk dank voor uw medewerking.

Openingstijden:

De oud-papiercontainer is per 1 april 2018, van maandag t/m zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

De oud-papiercontainer is per 1 april 2018 gesloten op alle zondagen en feestdagen. 
 
Tevens halen wij al vele jaren oud papier op in de wijken.

Wij vragen u het oud papier de EERSTE WOENSDAG of de LAATSTE VRIJDAG van de maand laat in de middag aan de weg te zetten. We beginnen om 18.00 uur met het ophalen.
Voor informatie kunt u terecht bij Sjaak Robben, tel.0478- 502279 of 06-22529374

De ophaaldata kunt u vinden op: https://afvalkalender.venray.nl/form

De ophaalroute op de eerste woensdag van de maand is het binnengebied van de straten:
Zuidsingel, Langstraat, Merseloseweg, even nrs. Gouden Leeuw, Kruitweg, 't Liene, 
de Schakel, flat Hogebeek en naastliggende flat

De ophaalroute op de laatste vrijdag van de maand is het binnengebied van de straten: 
Hoenderstraat, Westsingel, Noordsingel, Jozefstraat, Langeweg
(flat Hogebeek en de naastliggende flat worden de 1e woensdag v/d maand opgehaald)